Hội chợ thương mại tháng 9 năm 2015 tại Hạ Long
Một số hình ảnh phục vụ cho hội chợ