Chính sách đổi, trả hàng

Quý khách có th thc hin đi tr hàng min phí trong vòng 03 ngày k t ngày mua hàng trong các trường hp sau:

- Sn phm không ging hình nh trên website: Hoàn tin 100%, min phí vn chuyn hàng tr li.

- Sn phm b li k thut: Hoàn tin 100%, min phí vn chuyn hàng tr li.

- Sn phm không ưng ý theo nhu cu s dng ca mình: Giá tr hàng mun ly mi phi ln hơn hoc bng giá tr hàng đi tr (quý khách vui lòng thanh toán phí vn chuyn nếu có phát sinh thêm)

Điu kin đi tr hàng:

- Quý khách còn hóa đơn bán hàng và có thông tin khách hàng trên hóa đơn (tên, s đin thoi).

- Sn phm chưa qua s dng.

- Sn phm còn nguyên nhãn mác, không b try xước.

Chú ý: Chính sách đi tr hàng không áp dng đi vi hàng gim giá.

Rt hân hnh được phc  v quý khách hàng, xin chân thành cm ơn!


Bài viết cùng chủ đề